MartriX org. -  Follow The Feel
Ontdek nieuwe Ideeën en Gevoelens, volg TheFeel:
coaching@martrix.org
TheFeel Coaching
In het Aloude China probeerden Taoïstische alchemisten een pil voor onsterfelijkheid te ontwikkelen en basismetalen in goud te transformeren. Hoewel ze de formules nooit echt werkend hebben gekregen, leerden ze wel om hun psychologische tekortkomingen in psychische triomfen te transformeren. Bij TheFeel coaching gebruiken we beproefde concepten uit de interne vechtkunsten en het Taoïstisch om u te begeleiden bij de transformatie naar duurzame vormen van management en leiderschap.

In het dagelijks leven en op uw werk wordt u vaak geleid door dingen welke u niet ziet of waar u nauwelijks bewust aandacht aan schenkt. Zou het niet fijn en praktisch zijn om een bewustzijn te ontwikkelen voor subtiele niet direct zintuiglijk waarneembare sturingsprocessen?
Wij noemen dit subtiele bewustzijn, TheFeel, een holistische waarneming waarbij uw lichaam en geest één zintuig vormt, die de situatie naar uw bewustzijn vertaald. TheFeel coaching leert u werken vanuit deze holistische waarneming, om zo toegang te krijgen tot het creatieve vacuüm, het ons omringende veld welke bruist van inspirerende processen. Als u breder leert luisteren naar wat nog niet verwoord is, kunt u met uw gevoel en verbeeldingskracht iets (een inzicht of idee) creëren wat voorheen nog niet bestond. U vertaalt de gevoelde waarneming, een co-creatie van uw verbeeldingskracht en het inspirerende omringende veld. Als u leert vanuit de natuurlijke duurzame essentie te handelen kunt u de basis metalen van wanorde, verval en gemiste kansen veranderen in het goud van samenhang, duurzaamheid en nieuwe kansen.

Hoe ga  je om  met de onzichtbare Waanzin van zo te zien ‘Verstandige’ Mensen!
‘Het leven vindt zowel binnen in ons als tussen ons plaats.‘ Als we de ‘subtiele energie lichamen die we creëren als we interacties aangaan beter begrijpen, veranderen onze relaties van macht naar respect. TheFeel leert u uw lichaam te gebruiken als een geavanceerde biosensor waarmee u de ‘lucht’ leest, een holistische vorm van waarnemen. Bij het samen werken in het creatieve vacuüm neemt u intuïtief ook de ‘externe velden van elkaar waar, welke soms de waanzinnige delen van zo te zien verstandige mensen kunnen bevatten.’ Chaos en vervuiling vindt u dus niet alleen in het milieu, maar ook binnen en rondom uw medemens mens. De beste beeldspraak om met deze subtiele in de ruimte geprojecteerde waanzinnige delen van ‘verstandige’ mensen te omgaan komt uit het Taoïsme. Taoïstische is een duizenden jaren oud systeem van denken en handelen dat allereerst geïnteresseerd is in de natuurlijke flow der dingen en onverwachte transformaties (veranderingen), eerder dan in een rechtlijnig oorzaak en gevolg dat één ding het andere doet.
TheFeel coaching helpt u om een verfijnder begrijpen van natuurlijke transformatie (verander) processen te ontwikkelen: Hoe ontdekt u bijvoorbeeld nieuwe ideeën en gevoelens?’  ‘Als u iets creëert uit het niets, heeft uw geest zich geopend voor een dimensie van de realiteit welke kort daarvoor voor u verborgen was.
Bedrijfstraining
en Coaching
Met sommige mensen, veranderen we in creatieve alles kunners; met anderen, muteren we in onhandige klunzen.

Het onzichtbare slagveld.

Andere mensen hebben een grote invloed op ons, maar we moeten heel hard en diep nadenken om te kunnen zeggen waarom.
MartriX - Rond van Buiten, Vierkant van Binnen
Martrix intuïtief coachen
Martrix intuïtief coachen
Illustraties Rinus Schulz
© MARTRIX org. 2002  |  Design by: TheFeel.org multimedia
Modified on: 25 January 2011
De Nederlandse MartriX Home Page