Muziek Meditatie Taoïst speelt de lute Taoïst speelt de flute Taoist music meditation ritsi zen - zhan zhuang 1 5 6 3 © MARTRIX org. 2002  |  Design by: TheFeel.org multimedia Text: Ron Nansink •  Illustrations: Rinus Schulz De Nederlandse MartriX Home Pagina

Taoïstische Klassieke muziek

Enkele punten van belang


1. Comfortabele kleding, zittend of staande zhan zhuang.

2. Sluit je ogen maar weiger het licht niet om binnen te komen.

3. Sluit je mond met een glimlach.

4. De tip van de tong raakt je gehemelte aan.

5. Houdt je geest helder c.q. ontspannen.


Klassieke taoïstische klank meditatie


Bij de muziek meditatie zullen wij 6 vaste z.g. gevoelige punten als een steeds terug kerend meditatie traject afleggen.  We doen dit op het ritme van de 10 kleine gongs onderdeel van het eeuwen oude instrument ‘The Gate of Heaven’.

We verspringen steeds met een Ting van de kleine gong en wel Ting 2/3 tellen Ting 2/3 tellen enzovoort.  We verspringen steeds in gedachte met de Ting van de ‘Gate Of Heaven’, waarbij de Ting steeds gevoelsmatig licht drukt op de in gedachte aan te raken plek/punten.  Er zijn in totaal 6 aan te raken punten:


1. Een denkbeeldig punt net boven de linker kant van de linker wenkbrauw.

2. De Loagong van de linkerhand.  De Laogong is het punt waar de nagel van de middelvinger de handpalm raakt als je een lichte vuist maakt.

3. De Laogong van de rechterhand.  Zelfde locatie maar dan rechts.

4. De Dantian, een plek enkele centimeters onder de navel naar binnen.

5. Onder de linker voet het acupunctuur punt Nieren 1.

6. Onder de rechter voet het acupunctuur punt Nieren 1.


Vanaf rechter voet Nieren 1. bewegen we in gedachten met een grote cirkel door naar het punt boven de linker wenkbrauw en begint de cyclus opnieuw.

Wat in vele oude culturen algemeen aangenomen werd is in recentelijk onderzoek  bevestigd, de mens heeft speciale muziek gevoelige zenuw centra.  Muziek als een potentieel medicijn! Taoïstische muziek brengt zowel de muzikanten als de beluisteraars ervan in natuurlijke harmonie.  De vroegste geleerden gebruikte deze muziek voor speciale ceremoniën, terwijl volgelingen van Confucius het gebruikte om sociale harmonie te promoten.  Later, adopteerden Taoïsten het voor gebruik bij meditatieve oefeningen. Taoïstische muziek, werd er geloofd, kon een persoon naar een hoger niveau van bestaan tillen.  Beginnend in de 14 de eeuw tot in het hier en nu verspreidde de taoïstische muziek zich niet alleen over China maar ook ver daar buiten.  Met het recente gebruik van elektronische apparatuur om de muziek te onder zoeken, ontdekten musicologen dat de unieke kleur van de muziek gecreëerd wordt door een langzame tremolo welke pulst op een interval van een perfecte 4de van A omlaag naar E en terug. Sommige onderzoekers geloven dat deze karakteristiek de basis is voor de kalmerende kwaliteit van de muziek.  

Richt je hele hart op de klanken van de muziek en ervaar hoe muziek een medicijn kan zijn.

Modified on: 27 March 2019