Martrix concept Round on the outside, square in the inside
Wu-TaiJiQuan

more  video clips on YouTube

Video clip: Ron Nansink doing tai chi  form
Taijiquan (tai chi) by Ron Nansink - video clip
Video clip: Master Wang Shu Jin doing tai chi -part 1.
Master Wang Shu Chin - Taijiquan (tai chi) video clip
Video clip: Master Wang Shu Jin doing tai chi - part 2.
Taijiquan Wang Shu Chin - applications video clip

OVER WU-TAIJIQUAN - ORTHODOX TAIJIQUAN


CHENG PAN-LING STIJL

Wang Shu-chin, die later de leiding overnam van de Chung-nan lineage van pa-kua en hsing-i van Chang Chao-tung, was gedurende zijn jeugd, door Chang gestuurd om hen te vertegenwoordigen tijdens een bijeenkomst om taji ‘terug naar de basis te brengen’ en actief deel te nemen aan het toevoegen van zowel hsing-i als pa-kua elementen.

In 1929, werd deze ‘nieuwe’ stijl van taijiquan ‘gecreëerd’ door de taiji Organiserende Commissie van de Nationale Martial Arts Academie in Nanking. In het formuleren wat zij noemden ‘Orthodox (cheng-tsung) taijiquan’ (ook wel tsung-ho, of Uitgebreide, taijiquan genoemd) de commissie, werkend met de fundamentele principes van de interne kunsten, namen de vecht componenten van de vijf toen heersende stijlen van taiji, de Chen, Yang, Wu, Sun, en Wu (Hao) stijlen. De grote meesters van elke van deze stijlen die zich verzameld hadden om deze vorm op te richten poogden de kunst van taiji terug te vormen naar z’n oorspronkelijke ‘vecht kunstvorm. Deze vorm de nieuwe Wu (vijf-vormen verenigd in een) tai-ji was geboren.

De voornaamste speciale kenmerken van wu-taijiquan zijn dat geen van zijn houdingen enige nutteloze bewegingen (in termen van vecht toepassingen) bezit. Wang Shu-chin speelde  als een lid van die commissie een heel actieve rol, en was behulpzaam in het toevoegen van de grondbeginselen van zowel hsing-i en pa-kua in de 99-poses lange vorm. (Inderdaad, zelfs op de dag van vandaag, leren studenten in Wang's lineage eerst taiji, en pas nadat zij zich dit meester gemaakt hebben wordt ze toegestaan verder te gaan eerst naar hsing-i en dan naar pa-kua.)

De 99-pose vorm werd breed geaccepteerd (en zelfs enigszins geadapteerd) en onderwezen door een aantal leraren, waaronder de beroemde Ch'en P'an-ling. Het is ook goed bekend dat deze vorm van taiji de aller beste verdedigende en aanvallende bewegingen van de vijf hoofd stijlen genomen heeft, en alle niet-krijgskunde elementen verwijderd heeft.

De meest opvallende eigenschap van wu-taijiquan is dat het op zo’n manier gecreëerd is dat de houdingen en de technieken zelf, wanneer correct uitgevoerd,  het verschijnen van een grote innerlijke kracht vergemakkelijken; dat is, zij helpen de beoefenaar ‘innerlijke kracht in circulatie te brengen.’

Bovendien, omdat wu-taijiquan zowel verdedigende als aanvallende elementen bevat, wordt een tegenstanders aanval geabsorbeerd door de spiraal-vormige (cirkel-vormige) beweging en begint de qi welke door zijn lichaam stroomt te verdwijnen. Wat begon als een verdedigende houding is dus gelijktijdig een aanval welke de flow van qi in de tegenstanders lichaam remt.


Gong fang hé yi (het samenvoegen van aanval en verdediging tot een eenheid).

Aanval wordt plotseling verdediging en verdediging plotseling aanval. Een beweging kan aanval en verdediging zijn.


Om de videos van deze form te bekijken, klik op de afbeeldingen op de rechte kant

OORSPRONG VAN DE 99-FORM

De Nederlandse Home Pagina tai TaiJiQuan TaiJiQuan
Photography: N. Kotrchova ~Text: Ron Nansink
Modified on: 12 March 2013
© MARTRIX org. 2002 | Design by: TheFeel.org multimedia