Ancient Taoism in Contemporary

Management Training & Martial Art

MARTRIX ORG.

Get your feeling working!

Round on the Outside

Square on the Inside

THE FEEL: HET GEVOEL AAN HET WERK

DE VIJF MANIEREN VAN GEBRUIK VAN GEVOEL (THE FEEL) IN DE LEER METHODE


1. THE FEEL TEVOORSCHIJN HALEN MET EEN VASTE METHODE

Het doel de TheFeel interne vechtkunst training is om je de gesteldheid van je levensbeweging te doen inzien; als je met behulp van een vaste techniek een zekere toestand van beweging binnen dringt, zal je een specifiek gevoel verkrijgen.

Dit specifieke gevoel is een soort van Zelf-bewustzijn, een gesteldheid welke niet gezocht kan worden van uit een externe vorm en ook niet kan worden door gegeven door middel van concept.

Om je een gesteldheid direct te laten voelen, moet je het gevoel via het uitvoeren van een vaste methode betreden en hiermee dit soort gevoel kunnen bevestigen.


2. DE METHODE OPGEVEN NADAT THE FEEL VERKREGEN IS 

Toen Meester Wang Xiangzhai over yiquan zei dat, ‘boksen helemaal geen vaste methodes’ heeft. 

Moet je weten dat wat Wang Xiangzhai deed het terloops doorgeven van een specifiek gevoel was, de vaste methode welke hij ervoor gebruikte, is hetzelfde als ‘de vinger wijzend naar de maan,‘ als je leerling de maan gezien heeft, kun je je vinger laten zakken. 

Nadat je TheFeel verkregen hebt stop je direct met het gebruik van de vaste methode en bewaar je alleen TheFeel.


3. VOEG THE FEEL AAN ALLES TOE

Met de hiervoor genoemde methodes heb je al een waarneming van een gesteldheid van de levensbeweging, je moet er actief voor gaan om het volledig te begrijpen en TheFeel overal, te allen tijde aan alles toe te voegen en te gebruiken. 

In interne vechtkunst kringen wordt dat de toestand van ‘nooit trainen en nooit niet trainen’ genoemd, het zit geworteld in lopen, staan, zitten en liggen.


4. HET GEBRUIKEN VAN THE FEEL LEIDT NAAR VOLLEDIG BEWUSTZIJN

Dit refereert aan het proces van het onophoudelijk toepassen van TheFeel in alles, het gevoel dat je een vrije wil en een bekwaamheid hebt om instinctmatig op de wereld buiten je lichaam te reageren. 

Als gevolg wordt je bewust van jezelf, onduidelijkheden uit het verleden verdwijnen en er komt vanzelfsprekendheid in je hart, en alle boks methodes en theorieën komen tot harmonie.

Acties keren terug naar hun oorspronkelijke zuiverheid en simpelheid, reacties worden natuurlijk, niet één afzonderlijke methode bestaat en geen methode bestaat niet. 

TheFeel, ‘Boksen zonder vaste vorm, geest zonder vaste gedachten (geen vaste vorm en geen vaste gedachte), dat is bewust-worden van de waarheid’ Vanuit je Zelf de oorspronkelijke bezieling van je leven realiseren en deze zelf bij de horens vatten. 


5. LAAT JE GEVOEL SPREKEN

Wees een toonbeeld van waar jij voor staat, van uit je gevoel leven is de beste manier van leven. Leven is net als vechtkunst niet iets dat je alleen doet door er hard aan te denken. 

Je leeft vanuit je hart, en als je hart in je leven klopt en voor de mensen die met je leven, dan kun je buitengewone dingen voor elkaar krijgen.

Ook leidinggevenden en managers moeten gedreven zijn, dat is wat de mensen aantrekt, dus laat je gevoel spreken.

Daarom is het zo belangrijk dat je op een intuïtieve reis gaat om dat in jezelf te vinden waar je in gelooft, en toon dat aan je medemensen. 

Dit is aanstekelijk, en met dit aanstekelijke enthousiasme, de energie, en je passie zul je andere mensen voor je winnen. 

Je moeten ze ontsteken, en het levensvuur in het hart van de mensen opnieuw aanwakkeren, dat is de essentie van het verspreiden van TheFeel. 


LAAT UW INTUÏTIEVE BEWUSTZIJN WERKEN

boek een MartriX (The Feel) management training voor uw bedrijf of organisatie via via offerte aanvraagformulier.

© MartriX org. 2002-2023

Modified 

March 2023

OK

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.