Ancient Taoism in Contemporary

Management Training & Martial Art

MARTRIX ORG.

Get your feeling working!

Round on the Outside

Square on the Inside

TheFeel: Een vernieuwende coaching visie op duurzaam management en leiderschap. 

De sleutelvraag bij TheFeel coaching is, hoeveel natuurlijke essentie (TheFeel) zit er nog in uw dagelijks doen en laten?

·Bij het TheFeel model gaan we er vanuit dat iedere beweging uitgevoerd in de juiste (natuurlijke) richting de minste weerstand ondervindt. 


· Bij het TheFeel model gaan we er van uit dat natuurlijke essentie overvloedig aanwezig is in dagelijks doen en laten is.

· Bij het TheFeel model gaan we er vanuit dat duurzaamheid alleen mogelijk is als we de natuurlijke essentie der dingen koesteren.

· Bij het TheFeel model gaan we er vanuit dat als je je blokkades opheft je levens vitaliteit (QI) vanzelf stroomt.


Wat is TheFeel Coaching?

TheFeel coaching is op een duurzaam management en leiderschap gericht traject om uw ingeboren natuurlijke kwaliteiten volledig te helpen verwezenlijken. 

De coaches maken gebruik van oefeningen uit de interne vechtkunsten en Taoïstische concepten voor het naar voren halen en ontwikkelen van uw ingeboren (sluimerende) kwaliteiten. 


TheFeel Coachen gaat net als vechtkunst over duurzaam resultaat!

U ontwikkelt een breder bereik aan natuurlijke middelen welke meer keus geven, reduceert hierdoor stress en verhoogt de prestaties binnen een specifieke doelstelling. 

In een reeks sessies van een halve dag kan u: Een persoonlijke visie vaststellen en/of verfijnen; blokkades identificeren en oplossen welke bewust, en wat zelfs belangrijker is, onbewust succes in de weg staan; Ideeën leveren voor het omgaan met zowel interne als externe conflicten.


Waarom intuïtief coachen?

In iedere situatie waar uw ingeboren potentieel aan natuurlijke talenten niet volledig verwezenlijkt wordt, gaat waardevolle levenskracht (arbeidskracht) verloren. 

Dit is van toepassing waar uw prestatie hetzij beneden de standaard is, wat haalbaar is, of gedrag wat ongeschikt is.


Voor wie is het?

Iedereen die ‘vast’ zit op een bepaald gebied van werken, niet presteert volgens de verwachtingen of wiens motivatie is om welke reden dan ook beperkt is.

Voor hen die willen vernieuwen en duurzame manieren van werken willen onderzoeken, zijn er veelbetekenende voordelen. 


Hoe is het opgebouwd?

TheFeel coaching sessies worden in vertrouwen geleid door zeer vakkundige coaches welke allemaal een gedegen vechtkunst achtergrond hebben en een brede kennis in het Taoïsme.


Het TheFeel coaching traject zal tot uitvoer gebracht worden over een periode welke de het meest geschikt en nuttig voor u is. Dit zijn gewoonlijk een aantal sessies van een 1,5 uur, een dagdeel of op verzoek een hele dag.


Ontdek nieuwe Ideeën en Gevoelens, volg je Intuïtie: coaching@martrix.org

© MartriX org. 2002-2023

Illustraties Rinus Schulz

Last modified 

April 2024

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

Deny

OK