Ancient Taoism in Contemporary

Management Training & Martial Art

MARTRIX ORG.

Get your feeling working!

Round on the Outside

Square on the Inside

HET GEBRUIK VAN GEVOEL IN TAIKIKEN - KINATION - TAIKI

CONCRETE MANIEREN OM HET 'GEVOEL' IN HET ONDERWIJSPROCES TE GEBRUIKEN


A. EEN GEVOEL OPDRACHTEN MET EEN VASTE METHODE

Het doel van Taikiken - Kination - TaiKi is om de student inzicht te geven in zijn staat van beweging in het leven; terwijl de leerling via een vaste methode in een bepaalde staat van deze beweging komt, zal hij iets voelen, en daardoor een soort 'gevoel' krijgen. Dit soort gevoel is een vorm van zelfbewustzijn, een toestand die niet gezocht kan worden in een uiterlijke vorm en evenmin kan worden doorgegeven door middel van een concept. Om de student deze toestand meteen te laten voelen, moet je eerst de oorspronkelijke en eenvoudigste bewegingsvorm van dit soort toestand vinden en hem vervolgens een beweging leren die deze vorm heeft. Laat de student dit soort toestand binnengaan door de beweging te doen en bevestig dan dit soort gevoel.


B. DE METHODE OPGEVEN NA HET GEVOEL TE KRIJGEN

Dit kan worden gezien als 'de vinger die naar de maan wijst'. Dat betekent, om iemand te vertellen waar de maan is, gebruik de vinger om naar de goede richting in de lucht te wijzen. Natuurlijk ziet men eerst de vinger en dan ziet men in dezelfde richting als de vinger de maan. Hier is de vinger slechts één soort methode, slechts een hulpmiddel, meer niet. Nadat je de maan hebt gevonden, heb je de vinger niet meer nodig. Dit is wat het Chinese idioom 'na het vinden van de maan, vergeet de vinger' betekent. Als je de betekenis hebt begrepen, vergeet dan de woorden. Nadat je het 'gevoel' hebt gekregen, stop dan meteen met de vaste methode, reserveer gewoon dit 'gevoel'.


C. HET GEVOEL IN ALLES LATEN VOLGEN

Met de bovengenoemde methoden heb je al een perceptie gekregen van één staat van de beweging van het leven, je moet actief gaan om het te begrijpen, het overal en altijd te gebruiken. In de intuïtieve bokskringen heet dat 'een staat van nooit oefenen en nooit niet oefenen, het blijft lopen, staan, zitten en liggen'.


D. PERSOONLIJK GEVOEL LEIDT TOT VOLLEDIG BEWUSTZIJN

Dit verwijst naar persoonlijk, in het proces van het onophoudelijk toepassen van het gevoel op alles, het gevoel hebben dat men een vrije wil heeft en het vermogen om instinctief te reageren op de wereld buiten het eigen lichaam. Zo wordt men zich geleidelijk bewust van zichzelf, de onduidelijke punten uit het verleden verdwijnen onmiddellijk en worden duidelijk in het hart, elke boksmethode en theorie komen allemaal tot harmonie, alle handelingen keren terug naar de oorspronkelijke zuiverheid en eenvoud, alle reacties worden natuurlijk, geen enkele methode bestaat, maar geen methode bestaat niet. Betreed de staat van 'boksen zonder vaste vorm, geest zonder vaste gedachte, geen vaste vorm en geen vaste hoewel, dat is ontwaken voor de waarheid' en realiseer en vat persoonlijk duidelijk de oergeest in je leven.


E. HET IS HET GEVOEL DAT WERKT

Men moet congruent zijn in voelen en handelen, leven vanuit je gevoel is de enige manier om spontaan te leven. Gepassioneerd leven, net zoals vechtsporten geen prestatie is die je alleen onder de knie krijgt door goed na te denken. Leef vanuit je gevoel, als je je hart laat kloppen in al je daden en voor de mensen met wie je samenleeft, kun je uitzonderlijke dingen voor elkaar krijgen. Vooral een leraar of een intuïtieve coach moet gepassioneerd zijn in het leiden, dat is wat de mensen aantrekt. Ga op intuïtieve reizen naar jezelf om te zien waar je zelf in gelooft, en laat dat met passie aan de mensen zien. Dit is aanstekelijk, en dit aanstekelijke enthousiasme, de energie en de passie van je gevoelens zullen andere mensen voor je winnen. We moeten de mensen aanwakkeren, het vuur van de mensen aanwakkeren, dat is de essentie van intuïtief coachen in managementteams. Laat je gevoel (intuïtie) werken!


Door de bovengenoemde vijf processen van het gebruik van onderbuikgevoel te doorlopen, kunnen we beseffen hoe langzamerhand alle methodes uit het lichaam worden gepoetst, hoe allerlei kennis gaandeweg wordt losgelaten terwijl we onbewust al door de poort van 'ontwaken' zijn gegaan. ' en betrad het gebied van methodeloosheid: het licht van transcendentale wijsheid verschijnt geleidelijk. Persoonlijk heeft men de oergeest in zijn leven al gerealiseerd. Van nu af aan kan men voortdurend vooruitgaan in de richting van het syncretisme van het subjectieve en het objectieve.

© MARTRIX org. 2002-2023

Modified

April 2023

Deny

OK

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.