Ancient Taoism in Contemporary

Management Training & Martial Art

MARTRIX ORG.

Get your feeling working!

Real Life Spiritual Games

De kunst van het veranderen

Taoistische rituelen

voor zelfmanagement

Crisis als kans, verantwoordelijk omgaan met je energie

Onzichtbare of geïndoctrineerde waarden en overtuiginssystemen die bewust overheersen en als ontegenzegelijk waar worden beschouwd vormen vaak de grondoorzaak van menselijk lijden. Ze kunnen enorm beperkend of zelfs zelf ondermijnend zijn. Wanneer je kiest voor crisis als kans op verandering, meer zelfsturing en in actie wilt komen in je leven, maak je aanspraak op meer energie en zelfmanagement. Zelfmanagement ontstaat afhankelijk van de manier waarop je in je leven met je energie omgaat: tijdens je gesprekken met mensen, als je stil bent in jezelf of als je aan het werk bent. Bij elke activiteit kun je zelfmanagement cultiveren door de manier waarop je met je energie omgaat. Verantwoordelijk zijn met je energie betekent dat je je op elk moment bewust bent van je energie uitwisseling en hoe je bewustzijn dat gebruikt voor je zelfmanagement. Wanneer je je energie verantwoordelijk gebruikt, heb je eerbied voor al het leven en voor je eigen weerspiegeling in alles om je heen. Je hebt respect voor jezelf en beseft de kracht van je woorden in de communicatie met anderen.


Zelfmanagement ontstaat afhankelijk van de manier waarop je in je leven met je energie omgaat


Crisis als kans, strategisch actie ondernemen

Op ieder moment zijn er in je leven dingen, die je gestalte wilt geven of wilt transformeren. Maar voordat de transformatie kan plaatsvinden, moet je actie ondernemen. Je kunt er wel aan denken dat jij je leven wilt veranderen, maar dat betekent nog niet dat je het ook zal doen.

Het is je eigen verantwoordelijkheid om diep naar binnen te kijken en je alledaagse patronen onder ogen te zien, je moet strategisch in actie te komen om veranderingen in je leven aan te brengen. Je kunt dat doen met behulp van meditatie en Taoïstische rituelen zoals Real life Spiritual Games. Strategisch actie ondernemen om tot meer zelfmanagement te komen kun je zien als een Real Life Spiritual Game.


Crisis als kans, de mens is verslaafd aan economische groei

Economische groei kan in veel gevallen ons leven flink verbeteren. Sommige overheden, bedrijven en organisaties zien het leven echter alleen maar als een spel van economische groei, waarin ze iedereen met alle risico’s van dien op een slinkse manier dwingen mee te spelen. Stel jezelf daarom oprecht de volgende vraag: Leef ik in mijn eigen levens spel, of speel ik mee in andermans economische belangen en word ik min of meer door hen geleefd? De uitdaging voor iedere ware zelfmanager is dan ook, uit te puzzelen in welke strategische constructies van anderen hij of zij ongewild en vaak onder druk meespeelt. Wat je je daarbij ook moet afvragen is, hoeveel geluk, levens energie en authenticiteit je dat kost. Een crisis vraagt om verandering en onderstreept nog eens dat eigen keus is het denken meer dan waard is. MartriX Real Life Spiritual Games zijn gebaseerd een millennia oud Taoïstisch concept waarin de zogeheten Spirituele zelfmanager centraal staat. In het China van weleer namen spirituele zelfmanagers het vaak op tegen respectloze en hebzuchtige overheersers. Taoïstische vrijdenkers zoals, Chuang tzu, Lao tzu en Zhuge Liang streden tegen hebzucht en onderdrukking vanuit de bestuurlijke Matrix. Vanaf de oudheid heeft de wereld vele spirituele zelfmanagers voortgebracht die zich ingezet hebben of inzetten voor de spirituele vrijheid van de mens. Als spiritueel zelfmanager, maar ook als vechtkunstenaar ben je altijd op zoek naar kracht. De ‘grootste’ kracht die je kunt hervinden is je ingeboren instinct en vrij zijn van alle opgedrongen vormleer en vooroordelen van anderen.


Een belangrijk element in de Real Life Spiritual Games is echter het verdedigen van je authenticiteit


Crisis als kans, de kiemen van gedrag

Waarden en overtuigingssystemen lijken voort te komen uit een natuurlijk evolutionair proces, maar ontstaan uit een situatie die oplossing vraagt, of creëren zij een situatie die om een oplossing vraagt.

Die waarden en overtuigingssystemen leveren een bijdrage aan wat je denkt en welke gevoelens je over jezelf en anderen hebt.

Deze werden je als kind al, met de paplepel ingegoten. Gedurende dat proces trainden je ouders, familie, cultuur, kerk en andere autoriteiten je in dezelfde overtuigingen die zij in hun leven volgens hetzelfde patroon verkregen hebben. Deze overtuigingen worden doorgegeven in de vorm van woorden en daden. Deze woorden en daden leren je hoe je moet leven en liefhebben. Ze vormen je meningen over goed en kwaad.

Als je eenmaal meningen hebt overgenomen, beïnvloeden ze je gevoelens en zo dus je hele doen en laten. Er ontwikkelen zich gedragspatronen rondom je overtuigingen en deze bepalen de wijze waarop je gegeven de ontwikkeling van je neurologisch systeem op de wereld reageert.


Crisis als Kans, werk aan je schaduw zelf

Je schaduw zelf is een functie van je ziel die zich ontwikkelt door het proces van conditionering. Hij is heel gemakkelijk te herkennen als de voortdurende conversatie die zich in je hoofd afspeelt. Deze ‘innerlijke stem’ brengt al dat gebabbel voort dat je hoort wanneer je aan bepaalde dingen denkt of bezig bent met andere mensen. Hij draagt bij aan het creëren en versterken van emotionele wonden en zorgt ervoor dat je je ongelukkig voelt. Je schaduw zelf is de voornaamste bestuurder van je innerlijk. Jij hebt hem gedeeltelijk zelf gecreëerd en hij groeit door het conditioneringsproces. Hij blijft in leven, doordat hij zich voedt met de emoties die je bijgebracht werden door conditioneringen zoals verdriet, afgunst, hebzucht en vooroordelen. Hij leert om de baas te zijn over je zwakke punten en dingen waarvan jij over de rooie gaat.

Hij weet precies hoe hij jou moet manipuleren om je te laten reageren. Hij schept situaties waarin je automatisch reageert met boosheid, jaloezie, gekwetstheid of verdriet. Wanneer je met een dergelijke emotie reageert, geef je je energie aan je schaduw zelf. Deze energie wordt verslonden door je schaduw zelf die steeds sterker wordt. Naarmate je leven voortschrijdt, wordt je negatieve ik alsmaar sterker, omdat hij zich blijft voeden met jouw emoties en die emoties blijft creëren door situaties te scheppen waarop jij reageert. Je zult misschien niet beseffen dat jij zelf de energie van deze emoties voedt door overgevoelig op bepaalde situaties te reageren. Als je deze energieën voeding geeft, nemen ze in omvang toe en worden ze sterker. Het resultaat is dat je jezelf nog dieper onderdompelt in jaloersheid, boosheid, depressie, zelfmedelijden enzovoort als je steeds maar weer met dit soort emoties reageert. Als je besluit dat jij je leven wilt veranderen, moet je naar je emoties kijken en naar de dingen die je eigen gedragspatronen en de overtuigingen in je hoofd in stand houden. Wanneer je een spiritueel zelfmanager wordt, ben je in strijd met jouw Negatieve ik en de overtuigingen die je hebt aangenomen door je conditioneringen. Een crisis situatie dwingt je vaak de strijd aan te gaan om de vele jaren van conditionering te bestrijden waarin dezelfde situaties en dezelfde patronen keer op keer terugkwamen.

© MARTRIX org. Design by:

TheFeel.org multimedia

Modified

March 2023

Text Ron Nansink, Illustrations Rinus Schulz

Deny

OK

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.