Ancient Taoism in Contemporary

Management Training & Martial Art

MARTRIX ORG.

Get your feeling working!

Ontgrendel je natuurlijke potentieel voor absoluut geluk met een zelfgestuurd pad

Omarm wat natuurlijk is, cultiveer het leven en bereik spontaan buitengewone resultaten. Herstel je externe en interne omgeving met het beoefenen van vechtsporten.


Onze natuurlijke instinctieve talenten tot volledige bewegingsvrijheid brengen kan ons naar relatief geluk leiden; absoluut geluk wordt bereikt door een hoger begrijpen van de aard der dingen. 

Om aan het eerste vereiste te voldoen zullen we een vrije ontwikkeling van ons natuurlijk vermogen moeten nastreven. 

Dit vermogen is onze Te (morele kracht) en komt direct van de Tao (de aandrijving der dingen). Aldus is het onze morele kracht, wat maakt wat we zijn. We zijn blij als onze morele kracht en ons natuurlijk vermogen vrij en volledig kunnen ontwikkelen en uitoefenen. Let wel, mensen en dingen zijn verschillend in natuur en hun talenten is ook niet hetzelfde. 

Wat ze echter gemeen hebben, is dat ze allemaal even gelukkig zijn als ze een vrije en volledige uitoefening van hun natuurlijke vermogen kunnen hebben. We onderscheiden bijvoorbeeld grote en kleine vogeltjes. 

De ene kan duizenden kilometers vliegen, terwijl de andere het nauwelijks van de ene boom naar de andere haalt. 

En toch zijn ze beiden in hun element, als ze dat kunnen doen wat ze van naturen doen en dat waar ze toe in staat zijn. 


Er is geen absolute uniformiteit in de natuur der dingen, noch bestaat er enige behoefte aan uniformiteit.


De poten van een eend zijn kort, maar als we ze proberen te verlengen zal hij pijn ervaren .

De poten van een reiger zijn lang, maar als we ze proberen in te korten zal hij ellende ondergaan.

Daarom amputeren we niet wat van naturen lang is, en verlengen we niet wat van naturen kort is.


De voeten kunnen lopen; Laat hen lopen. De handen kunnen vasthouden; Laat hen vast houden.

Hoor wat gehoord wordt door de oren: zie wat gezien wordt door de ogen. 

Gebruik wat van naturen nuttig is; doe wat je spontaan kunt doen. 


Gedraag je overeenkomstig je wil binnen de limiet van je natuur, maar heb niets te doen met wat verder gaat. 

Geluk zit in het cultiveren van het leven zelf, en heeft geen externe zaken nodig om aan het leven toe te voegen. 

Dit is de basis van het Zelfgedrevene concept om het ingeboren leven te koesteren. De weg van de vechtkunst is heel moeilijk in woorden uit te drukken. En toch is er door de eeuwen heen over vechtkunst veel in woorden uiteengezet. 

De vechtkunst heeft dus een lange beschreven geschiedenis, millennia oude vechtkunst concepten in poëzie neer geschreven, vormen de kern van het intuïtief boksen. Als iemand de bedoeling achter de woorden kan inzien en de principes opvolgen, zijn er op spontane manier buitengewone resultaten te behalen. 

De geest zal geconcentreerd zijn, de levenskracht sterk, de vitaliteit kalm, en de levensmoed helder (dit zijn de belangrijke essenties). We leven nu in een wereld waar het leven veel aandacht van ons vraagt en deze essenties liggen zwaar onder vuur. 

De Zelfgedrevene streeft door het beoefenen van vechtkunde naar zelfgedrevenheid en herstel van zowel zijn externe milieu als zijn interne milieu, als basis voor zijn gezondheid. Een basis welke we met z’n allen zo diepgaand verstoord hebben. 


© MartriX org. 2002-2023

Photographs: 

Ron Nansink

Last modified 

April 2024

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

Deny

OK