Ancient Taoism in Contemporary

Management Training & Martial Art

MARTRIX ORG.

Get your feeling working!

Rond van Buiten, 

Vierkant van Binnen

Vitaliseer en versterk uw management teams, tune uw waardevolle Human resources.

Ontwikkel meer samenhang en Flow, reduceer interferentie, en verbeter de compatibiliteit in uw management team.

MartriX management training, gaat net als vechtkunst over innerlijke kracht, plezier en een gezonde geest in een gezond lichaam.

HET GEVOEL AAN HET WERK

HOOG INTUÏTIEF


MET JE GEVOEL IN CONTACT KOMEN

In culturen zoals in China, Japan en Afrika neemt TheFeel een belangrijke plaats in bij het nemen van essentiële beslissingen.

Maar ook in een beweeglijke en wedijverende samenleving als de onze, komen bruikbare beslissingen en oplossingen vaak vanuit het intuïtieve bewustzijn. 

De moderne psychologie gebruikt een term welke mensen omschrijven die een ongewoon nauw contact onderhouden met TheFeel - ‘hoog intuïtief.’

Hoewel je zulke subtiele vaardigheden als voorgevoel niet kunt leren op de manier zoals je vermenigvuldigingen en breuken leert, kan iedereen zijn Instincten en ‘TheFeel’ in zekere mate aanscherpen.


CONCEPTEN UIT DE INTERNE VECHTKUNST TOEGEPAST IN MANAGEMENT TRAINING

Ruim blokkades en ingeslepen vormleer op welke je ervan weerhouden je hele lichaam als zintuig te gebruiken. 

Interne vechtkunst leert je naar TheFeel te luisteren. Je moet bereid zijn te luisteren naar wat het de gevoelde waarneming heeft te zeggen. Om je intuïtieve denken aan te kunnen scherpen moet je even weg uit je normale manier van denken en doen.

‘Buik instinct of TheFeel is eigenlijk een geschiktheid van patroon herkenning,‘ Des te meer je oefent, des te meer je intuïtief patronen herkent. 

Iedereen ziet wat het schijnt te zijn, weinigen voelen wat het werkelijk is. TheFeel is begrijpen en zodoende zintuiglijk besef. Aanknopingspunten hebben voor de informatieve impulsen binnen stromend via de voel organen van je hele lichaam. Het bewust worden van je persoonlijke intuïtieve perceptie, je subjectieve kennis van het objectieve. Alle door de totale mensheid verkregen concepten en kennis komen hieruit voort, niets is tegenover gesteld aan wat op deze manier verkregen is. TheFeel kan dus terecht de bron van alle kennis genoemd worden. TheFeel, intuïtief boksen (handelen) richt zich op vaardigheden toevoegen door middel van intuïtief waarnemen. Om de vaardigheid van TheFeel als vechtkunst te kunnen waarnemen moet je het ‘gevoel’ verwerven. Daarom vormt ‘gevoel’ het hart van de training. Zo wat willen we eigenlijk voelen?

De eerste stap is het met de geest en zintuigen voelen van de objectieve realiteit. Deze objectieve realiteit, is het MartriX TheFeel management training thema van onderzoek; het is je eigen mentale en lichamelijke proces in beweging. Je moet deze beweging van je bezieling en lichaam leren voelen. 

De tweede stap is het voelen van de bedoelingen van methodes, omdat je je nog steeds op het terrein van de methodes begeeft, moet je de bedoelingen van de concepten van je leraar kunnen begrijpen.

De derde stap is het voelen van de vergelijkende relaties tussen de concepten en de realiteit, om het verschil tussen hen te kunnen voelen, en een verbinding tussen hen te kunnen opbouwen, niet om hen te verbreken.

Vierde stap de gewaarwording van de voorgaande drie fases, en van een ‘hoger’ niveau gezien, voel je je oorspronkelijke bezieling ofwel dat wat je levend maakt in je eigen leven. 

Vijfde stap is TheFeel (je hart) laten spreken in alles wat je doet.


HET GEBRUIK VAN GEVOEL

We weten al dat de kern van training TheFeel is en dat de waarneming van iemands beweging van leven wordt bereikt vanuit dit intuïtieve gevoel. 

Hier worden de vijf concrete manieren van gebruik van TheFeel in de leer methode uitgelegd:

1. TheFeel tevoorschijn halen met een vaste methode

2. De methode opgeven nadat TheFeel verkregen is

3. Voeg TheFeel aan alles toe

4. Het gebruiken van TheFeel leidt naar volledig bewustzijn

5. Laat je gevoel spreken

….. lees verder


LICHAAM & GEEST VERSTERKEN 

Gebruik onze MartriX management training om Lichaam & Geest van uw bedrijf of organisatie te versterken - boeken via offerte aanvraagformulier .
Text: Ron Nansink

Modified 

March 2023

© MARTRIX org. Design by: TheFeel.org multimedia

OK

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.