Ancient Taoism in Contemporary

Management Training & Martial Art

MARTRIX ORG.

Get your feeling working!

Explore the philosophy of martial arts with our guide. Develop combat skills, body culture, and social ideology while exploring morality, justice, and honesty.

"Ontdek de diepgaande filosofie van krijgskunstethiek voor effectief management: een waardevol hulpmiddel voor bedrijfswaardeoriëntatie"


Waarom vechtsportethiek?

Chinese vechtsporten belichamen een diepgaande filosofie en een gevoel voor het menselijk leven en sociale waarden (sommige mensen noemen het daarom "filosofisch boksen").

Het legt de nadruk op tradities, ervaring en rationele kennis, die allemaal duidelijk worden weerspiegeld in de krijgsethiek. Daarom kan het via gevechtsvaardigheden de oosterse beschaving tonen en een onuitputtelijke schatkamer van de menselijke lichaamscultuur worden. Als vorm van sociale ideologie verschilt moraliteit in verschillende historische perioden. Het is de samenvatting van de gedragscode van een bepaalde samenleving voor de aanpassing van de relaties tussen mens en mens en tussen mens en samenleving. Over het algemeen evalueert het het gedrag van de mens en past het elkaars relaties aan met opvattingen als goed en kwaad, rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid, eerlijkheid en partijdigheid, eerlijkheid en oneerlijkheid. Dat maakt Martial Art Ethics een betrouwbare referentie voor bedrijfswaarde oriëntatie.

Martial Art is een systeem van vaardigheden en theorieën die Chinezen hebben ontwikkeld door hun strijd met de natuur en in de loop van hun sociale leven, voor gevechten en om de gezondheid te bevorderen en iemands temperament te verbeteren. Martial Art is sinds zijn geboorte beïnvloed door morele principes en heeft een complete code van moreel gedrag ontwikkeld. Krijgsethiek, gevormd in zo'n Chinese culturele omgeving, is een duidelijk kenmerk van krijgskunst geworden en is een essentieel onderdeel van de studie en het begrip van Chinese krijgskunsten. Martial arts leren betekent niet noodzakelijkerwijs vechten of geweld!


DE BELANGRIJKSTE PUNTEN VAN DE MARTIAL ETHIEK


• Respect voor het menselijk leven

In het oude China werden mensen beschouwd als de meest waardevolle schat van de natuur. De mens wordt een van de 'vier groten' genoemd, samen met de hemel, de aarde en de waarheid, of wet van natuurlijke activiteiten. Wie het menselijk leven respecteert, houdt meer van het leven en wie het menselijk leven beter kent, kent Martial Art beter. Het was om het menselijk leven te beschermen en in stand te houden dat krijgskunst werd geboren.

• Nadruk op morele principes

Morele principes vormen de basis voor het onderhouden van een stabiele relatie tussen mens en mens, en tussen mens en samenleving. Degenen die krijgskunst willen leren, moeten deze principes respecteren en nooit iets doen dat schadelijk is voor deze Chinese culturele tradities.

• Nadruk op moreel gedrag en manieren

Bij het leren van krijgskunsten moet men ook de fijne eigenschappen cultiveren. Een gevoel van rechtvaardigheid, ijver, doorzettingsvermogen, eerlijkheid en hard werken worden ook aangemoedigd.

• Respect voor de leerkracht en zorg voor elkaar

Bij het leren van krijgskunst moet men hard proberen alles onder de knie te krijgen wat wordt onderwezen. Zowel leraar als student moeten voor elkaar zorgen en de vriendschap tussen hen koesteren.

• Bescheidenheid en gretigheid

Degenen die vechtsporten leren, moeten hun vaardigheden blijven verbeteren en zich onthouden van arrogant en heerszuchtig te zijn, en te pronken met hun krijgskunsten terwijl ze anderen kleineren. Iedereen moet van elkaar leren om te verbeteren en verenigd en coöperatief met elkaar te zijn.

• Vrijheid van persoonlijke wrok

Bij het leren van krijgskunst richt men zich op zelfverdediging en het verbeteren van zijn fysieke conditie. Men mag met niemand strijden uit persoonlijke wrok of de zwakken pesten. Geen enkele martiale vaardigheid mag te veel worden gebruikt of gebruikt worden voor opzettelijke provocatie. Pesten van onschuldigen is niet toegestaan en het wordt aangemoedigd om de knuppels op te nemen om gerechtigheid en waarheid hoog te houden.

• Doorzettingsvermogen en doorzettingsvermogen

Het beoefenen van vechtsporten is een zware taak die tijd kost en zware inspanningen vereist. Standvastigheid en doorzettingsvermogen zijn vereist. Men moet leren en proberen de essentie en de innerlijke betekenis van elke routine volledig te begrijpen. De pure en ware essentie van krijgskunst kan alleen worden geleerd door middel van gedachten en daadwerkelijke lichaamsbewegingen. Verschillende krijgskunstscholen in de Chinese geschiedenis hadden hun eigen gedetailleerde code voor krijgsethiek. De Shaolin-school heeft bijvoorbeeld de tien geboden opgesteld voor haar volgelingen.

De Wudang-school regelde ook "vijf tonen" bij het rekruteren van volgelingen en het onderwijzen van vechtsporten. Vechtsporten worden niet onderwezen aan mensen met slechte eigenschappen, niet aan boosaardige mensen, niet aan oorlogszuchtige mensen, niet aan dronkaards, en niet aan degenen die pronken met hun vechtsporten.


VECHTSPORTEN ETIQUETTE EN BEDRIJFSETIQUETTE


Chinese krijgskunstmeesters staan erop dat een student de etiquette moet leren kennen voordat hij vechtsporten leert. Er zijn verschillende regels voor omgangsvormen en gedragingen voor of na de oefeningen. Ze belichamen de bescheidenheid en manieren van de artiesten, markeren een goed begin van een oefenroutine die moet worden uitgevoerd, demonstreren de doelstellingen van de verschillende boksscholen en geven een schets van de ziel en geest ervan. Het is de lange traditie van de Chinese krijgskunst om correcte leidende gedachten en nobele moraliteit te hebben, beschaving en manieren te benadrukken en hard te leren om iemands vaardigheden te verbeteren

Let your gut feeling work, book a MartriX Management Training for your company or organization via request form

© MARTRIX org. Design by:

TheFeel.org multimedia

Modified

April 2023

Photographs: Ron Nansink

Deny

OK

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.