Ancient Taoism in Contemporary

Management Training & Martial Art

MARTRIX ORG.

Get your feeling working!

THE FEEL’ - SAMENWERKEN IN HET CREATIEVE VACUÜM

CO-CREATOREN


HET INTUÏTIEVE BEWUSTZIJN IS GEKOPPELD AAN ONZE SPIRITUELE ONTWIKKELING

Voor zover we alleen wetenschappelijk kunnen denken hebben we geen fysiek zintuig waarmee we het creatieve vacuüm kunnen waarnemen. 

In zekere zin vormt dit niet zintuiglijk waarneembare vacuüm de onzichtbare materie van onze aardse matrix, waardoor we onze weg naar buiten niet kunnen zien voordat onze tijd erop zit. Tenminste niet totdat we ‘The Feel’ (ons intuïtieve bewustzijn) ontwikkelen een innerlijke manier van waarnemen welke purificatie en kracht vereist.

Het intuïtieve bewustzijn is gekoppeld aan onze spirituele ontwikkeling, het begrijpen van de werkelijkheid ligt in de mystieke ervaring binnen en buiten ons Zelf. Ons Zelf is de diepste werkelijkheid van onze ziel, onze voornaamste werkende intuïtieve kracht in ons, de spil waar alles omdraait. Zo het beste wat iemand kan inzien is dat onder de wet van Karma (actie/reactie) we allemaal aandeelhouders of co-creatoren zijn, zowel co-constructief als co-destructief. Wij zijn allemaal een integraal deel van het mechanisme door middel van welke ons fysieke universum creatief is. Wij met ons allen creëren onze aardse bewustzijn matrix. Voor de meesten van ons beheersen onze emoties onze rationaliteit en spenderen we een groot gedeelte van ons leven aan de strijd tussen ons uiterlijk en innerlijke zelf. Emotie,

Onze emoties zijn extreem nauw verbonden met onze lichaamsfuncties. Dit weten we van de effecten van stress in termen van een kwetsbare gezondheid, alsook in de meer voor de hand liggende dingen die we doen of zeggen onder de invloed van onze emoties. In feite betekent het woord emotie ‘er uit bewegen.’ En dat is precies wat gebeurt.

De geest beweegt zich uit het centrum van de intuïtie in het voorhoofd. 

Het intuïtieve bewustzijn verliezend, verliest de geest de TheFeel, de communicatie met de subtiele energieën van onze innerlijke en uiterlijke samenhang en daarmee het dialoog met de natuur. Als de mens de natuur van de wereld wil begrijpen, kijkt hij gewoonlijk in de verkeerde richting voor het verkrijgen van antwoorden. 

We vragen onze eigen intellectuele geest om de antwoorden te geven, we falen echter om de natuur zelf te vragen. Het probleem is dat we eigenlijk helemaal niet weten hoe we de vraag moeten stellen, we missen TheFeel. We falen te zien hoe we door onze geest tot rust te brengen en met de natuur een te zijn, haar geheimen zich langzaam aan ons bekend zullen maken. Het is in de stilte van een meditatieve geestestoestand dat intuïtief bewustzijn en inzicht ontstaan. 

Onze versplinterde menselijke geest, met de complexiteiten van onbewuste gedachten en emotionele processen is onze ergste vijand. Het verlangen om intellectuele kennis te begrijpen met welke we indruk kunnen maken op onze medemens, belet ons uiteindelijk het vinden van enig inzicht in de natuur. De menselijke geest echter is zo in de macht van de fysieke zintuigen dat TheFeel, onze intuïtieve aandacht/kracht uit het centrum binnen onszelf weg rent en geabsorbeerd wordt in het spel van de menselijke virtuele realiteit, zich nooit realiserend dat ze zelf de projector van de film is en het bewustzijn matrix is.


Des te verder we naar binnen reizen, des te helderder openbaren zich relaties aan ons en blijken we vormgevers vanuit het creatieve vacuüm.


boek een MartriX management training voor uw team, bedrijf of organisatie via onze offerte aanvraagformulier

© MARTRIX org. Design by: TheFeel.org multimedia

Last modified 

April 2024

Text: Ron Nansink

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

Deny

OK