Ancient Taoism in Contemporary

Management Training & Martial Art

MARTRIX ORG.

Get your feeling working!

Belangrijke opmerking:

Dit is slechts een beknopte introductie van wat wij TaiKi, Taikiken Kination noemen!

De omschrijving van de essentie van de vechtkunst zoals gebruikt in TaiKi, Taikiken Kination als training methode, is gebruik gemaakt van materiaal gepubliceerd door de verschillende Taikiken, Yiquan en Da Cheng Quan scholen. 

We hebben de vrijheid genomen om teksten samen te voegen om zo een helder beeld te kunnen geven van Taikiken Kination zoals wij het dagelijks trainen en uitdragen. 


Taikiken Kination als een integraal systeem van persoonlijke ontwikkeling omvat veel meer dan vechtkunst alleen. 

Wat niet helemaal correct is om te zeggen want als een vechtkunst juist beoefend wordt, omvat het alle terreinen van het leven.


Mijn leraar, Kenichi Sawai zei altijd: 

Je moet zelf proberen te voelen en ervaren waarnaar je leraar zelf op zoek was, op die manier blijft de ontwikkeling van vechtkunst en het beoefenen en lesgeven er van dynamisch en leven.

Wat is Taikiken Kination?

Taikiken Kination richt zich op het trainen en cultiveren van ons lichaam en geest, met als doel de ingeboren natuurlijke talenten van onze fysieke en geestelijke functies tot volledige bewegingsvrijheid te brengen. 

Samen gevat, kan dit het menselijk streven naar een gezond lichaam en een gezonde geest genoemd worden. 

Concreet kun je Taikiken Kination in drie aspecten verdelen:


Gezondheid, welke zowel fysiologische als psychologische omvat. Als je in goede gezondheid verkeert, kun je een ‘rijk’ leven leiden en de meeste dingen doen die je graag wilt. 


Vechtkunst - Vechtsport.

Als je in een goede gezondheid verkeert, kun je indien noodzakelijk tegen anderen optreden in gevecht en kun je zegevierend met ze wedijveren.


Het streven naar een interessant en veelbetekenend leven.

Hetgeen betekent, dat je door de processen van het bestuderen en toepassen van Taikiken Kination, je inventarisatie en balans op kunt maken in je leven. 

Je verzamelt inzichten en kennis over de wet van de beweging van leven. Als mens ben je de nooit stoppende beweging van je lichaam en geest, aanvangende bij je geboorte en voortdurend tot je dood. Vanuit een dieper bewustzijn rehabiliteer je de oorspronkelijke bezieling in je leven. Het doel is dit tot volledige bewegingsvrijheid van het menselijk lichaam en de menselijke geest te komen. Onze voorgangers in taikiken en yiquan namen waar dat om de volledige beweging van het leven in iemand te ervaren, de aandacht volledig, op het menselijk lichaam gericht moet zijn. Alleen op die manier kon je iemands ingeboren talenten tot volledige bewegingsvrijheid brengen en zo de doelstelling bereiken. iBoksen heeft persoonlijke intuïtieve waarneming als zijn middel, waarbij staande meditatie” (ritsu zen - zhan zhuang), kracht onderzoeken (yuri - shili), en kracht ontladen (hakkei - fali) een groot deel van de inhoud van de training vormen. 


Het MartriX training concept

iBoksen verovert ook terrein binnen de ‘professionele wereld’ van de management en leiderschap trainingen. We kunnen gezien de recente economische maatschappelijke ontwikkelingen aannemen dat iBoksen zich zal ontplooien tot iets waardevols in het professionele leven van de moderne mens. iBoksen is een studie van het leven zelf, alleen als je dit eruit opgemaakt hebt, kan geacht worden dat je de ware essentie van iBoksen hebt begrepen. 


De essentie van onze vechtkunst vechtsport training is ons Zelf uitbalanceren in de  .

Staande Zen meditatie is naar alle kanten kracht uitstralen en van alle kanten kracht ontvangen.

© MartriX org. 2002-2023

Last modified 

April 2024

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

Deny

OK