Ancient Taoism in Contemporary

Management Training & Martial Art

MARTRIX ORG.

Get your feeling working!

Een Chinese wijsheid zegt: 

Als je geest zich in de juiste setting bevindt, 

bekent het leven vanzelf kleur. 

Crisis als Kans: Je eerste Hersenbeving


Je ziet de wereld niet zoals hij is, maar zoals je bent! Overtuiging oorlogen beginnen vaak als een groep merkt dat haar macht en de invloed van haar bijzondere overtuiging systeem wordt uitgehold door de introductie van een concurrerend overtuiging  systeem, dan worden haar jonge mannen en vrouwen grondig geïndoctrineerd met de overtuigingen van de groep en geronseld voor het leger. Elke historische studie laat zien dat een aanvankelijke strijd tussen overtuigingen (een geschil!) de fundamentele factor is in de conflicten op onze planeet. Oorlogen gingen zelden over de vraag wiens overtuiging de beste ervaring zou creëren, maar waren meer een strijd om te bepalen wiens overtuigingen (net als het nageslacht) zouden overleven. Uiteindelijk werd de juistheid van een overtuiging bepaald door het fanatisme van de gelovigen. 

De ironie van oorlog is, dat hele beschavingen vechten om overtuigingssystemen in stand te houden die uitmondden in zelfonderdrukking, waardoor ze meer zelfvernietiging creëren dan de meest dodelijke wapens van de vijand. 

Denk eens na over de vraag: “worden mijn waarden en overtuiging systeem gevormd door mijn persoonlijke ervaringen, of ervaar ik dat gene waarvan ik overtuigd ben.


Hoe beter je de overtuigingssystemen van andere culturen begrijpt, hoe beter je de dingen vanuit hun perspectief kan zien. Als persoon reageer je echter bijna exclusief vanuit je eigen waarden en culturele overtuiging systeem. Hierdoor ben je vaak innerlijk verdeeld. Je bent niet heel, niet geheeld. Je barst van de innerlijke tegenstrijdigheden. Je onderdrukt allerlei innerlijke conflicten en kan daarom alleen maar een verdeelde wereld zien. De wereld bestaat niet, het enige wat bestaat, is je perceptie van de wereld en die is niet objectief. In je vechten ontelbare fragmenten om dominantie. Nu eens komt een invloed van je vader door, dan weer van je moeder, dan weer van een rolmodel, dan weer komt de rol door van een personage waar je je in je leven erg tegen verzet hebt en waar van je dus zeer zeker patronen hebt vastgelegd in je onderbewuste. Nog andere fragmenten van je hebben te doen met sociale conditioneringen. Weer andere a voort uit collectieve patronen en overtuigingen. Je doet van alles uit gewoonte of omdat je door een soort Matrix ‘osmose’ geleerd hebt dat het zo hoort. 

Je wordt in je essentie 'aangelengd' met allerlei onwaarheden en overtuigingen uit allerlei bronnen, vooral autoriteiten en sociale ervaringen.

Je wordt steeds minder je ZELF en steeds meer een conform product van gezinsomstandigheden en de sociaal maatschappelijke vormgeving van de heersende Matrix. Deze is meedogenloos onder een laagje vernis van mededogen. Je wil daar niet door geconditioneerd zijn, als je vrijheid, de essentie van het spiritueel zelfmanagement wilt bereiken... 

Een doorsnee mens heeft duizenden en nog eens duizenden van dergelijke overtuiging fragmenten, allemaal met eigen opinies en eigenaardigheden. Het leven als doorsnee persoon is een enorme energieverslindende bezigheid. Je vraagt je dan af: Waarom heb ik dat nu in godsnaam gezegd? 


Of je denkt dingen als:

Ik zou van die gewoonte af willen, maar net is net alsof er een vreemde kracht in mij zit die me dit laat doen. 

Of: ik voel me zo onhandig als iemand belerend tegen me doet. 

Of: ik ben zo zenuwachtig als ik telefonische afspraken moet maken. 

Allemaal fragmenten. Duizenden en duizenden. Dat is geen leven, dat is een gevecht, een strijd, overleven. Denk eens goed na, welke waarden en overtuigingen heb je nog nodig en welke niet meer? Ontdek ze, ruim ze indien nodig op, verfijn je zoekopdracht ga voor verandering.


Als toekomstige meester in spiritueel zelfmanagement moet je vrij zijn van vals vermogen uit het verleden. Je weet intuïtief, vanuit je totaliteit, wat je mogelijkheden zijn en hoeft daarbij niet steeds aan vroeger te denken. Daarom ben je zoveel wakkerder en sneller. Je bent als een sierlijke danser die het dansen zelf geworden is. Er is geen vechtkunstenaar van formaat die denkt: Wat moet ik nu doen? Daarvoor gaat het allemaal te snel in een echt gevecht. Wie goed wil worden moet vrij worden van de behoefte om te denken. Je handelt dan vanuit je zijn, je zesde zintuig. Het zesde zintuig is oneindig veel krachtiger dan de som van de andere vijf zintuigen en de hersenen samen. Iemand die via het zesde zintuig leeft, gaat vanuit een soort synthese met het leven om in plaats van op een analytische. Analyse gaat altijd over fragmenten. Synthese gaat over het geheel. 


Crisis is: Analyses paralyses. Wie echter gevangen zit in conditioneringen heeft geen toegang tot zijn natuurlijke intuïtie. Wie geconditioneerd is, denkt niet vrij. 


Crisis als kans, wat is je vrijheid?

Het is niets anders dan het overstijgen van de weerstand van je persoonlijke en vooral van de collectief menselijke conditioneringen. Wie vrij wil worden, moet wakker worden. Dat vergt een hoop moed. Het is echter een ongekende vrijheid om niets wat in je waarneming verschijnt te oordelen of te veroordelen. 

Je leeft dan zonder weerstand', in zeer diepe ontspanning. Je kan dan echt waarnemen, echt luisteren.

Omgekeerd: wie niet vrij is, kan niet echt communiceren. Wie niet vrij is kent alleen een flauwe afspiegeling van wat echte communicatie is. En dat geldt, in eerste instantie, voor minstens 95% van ons. De meesten van ons nemen niet waar: we oordelen, we uiten opinies, we redeneren iets weg, we rechtvaardigen. 

We praten en praten, zonder ter zake te zijn in het hier-en-nu, we vergelijken, bewust of onbewust, alles met wat we reeds weten. We zeggen constant: dat is goed en dat is fout, dat is dit en dit is dat. Opinies, opinies, opinies. Alle opinies zijn terug te brengen tot overtuigingen en eigen overtuiging is een vorm van onwetendheid en onzekerheid. Vrij worden van opinies is vrij worden van het verleden, is vrij worden van je conditioneringen.


Lao Tzu:“ De wijze leeft zonder weerstand en daarom kan niemand hem weerstand bieden.”


Je wordt vanaf je vroege jeugd, op onbewuste wijze, gevangen in een Matrix van allerlei waarden en overtuigingssystemen, waarover je je als kind geen eigen idee kunt vormen. De maatschappij kneedt haar burgers geduldig tot conformisme. Dat is geen oprechte vrijheid, maar uiterst subtiele vorm van economische overheersing. Onderzoekers van de Stanford Universiteit ontdekten dat de meeste mensen voor meer dan 90% geconditioneerd zijn door overtuigingssystemen die ze verworven hebben voor hun 22ste levensjaar. Ze hebben dan over van alles opinies en waardeoordelen, die echter voornamelijk te herleiden zijn tot de 'vroege autoriteiten' in het leven of tot verzet tegen deze zelfde autoriteiten. En nog in grotere mate tot de enorme massa collectieve overtuigingen van de menselijke soort leven ze er maar op los. Dat is geen spirituele vrijheid en zelfmanagement dat is onbewuste vorm van slaafs de massa volgen. Toch willen vele mensen niets te maken hebben met enige vorm van bewustwording. Ze verkiezen het schijnbare comfort van de Matrix zelfs in een crisis. 


Crisis als kans: Wortelen is thuiskomen!

Ga door je wortels diep naar binnen. De sleutel is dat je in een toestand komt van permanente verbondenheid met je innerlijke lichaam, dat je het altijd voelt, dat zal je leven heel snel verdiepen en veranderen. 

Hoe meer bewustzijn je richt op je innerlijke lichaam, des te hoger de trillingsfrequentie ervan wordt, zoiets als licht dat helderder wordt als je aan de dimmer knop draait en zo meer elektriciteit toevoert. 

© MartriX org. 2002-2023

Last modified 

April 2024

Illustraties Rinus Schulz

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

Deny

OK