Ancient Taoism in Contemporary

Management Training & Martial Art

MARTRIX ORG.

Get your feeling working!

Diep in ieder van ons huist het ons meest onbekende,

 ons andere ik, ons vergeten ik,

de vreemdeling die ons ontstaan via de nooit belichte wortels van onze energie ziet.

Op dat hogere energieniveau heeft negativiteit geen vat meer op je en ga je nieuwe omstandigheden aantrekken die een afspiegeling zijn van deze hogere frequentie.

Als je je aandacht zo veel mogelijk in je lichaam houdt, wordt je verankerd in het Nu. Je verliest jezelf niet meer in de buitenwereld en ook niet in je verstand. Gedachten en emoties, angsten en verlangens kunnen er nog wel tot op zekere hoogte zijn, maar ze nemen je niet over.

Het gezond houden van je wortels is je basis voor een gezonde en ongehinderde groei naar de toekomst. Crisis als kans, de ervaring wijst uit dat als je niet vrijwillig over het leven nadenkt, je er door het leven wel toe gedwongen wordt. In zorginstellingen bevinden zich een heleboel mensen die plotseling heel diep over het leven moesten nadenken... Uit veiligheidshalve voorkoming kun je dat vaak veel eerder doen!


Crisis als kans, natuurlijke intuïtie is de meester van het bewustzijn.

Als je doelbewust beleefdheidsvormen nastreeft, polijst je je natuur en vervlak je je gevoelens; je ogen kunnen begerig naar iets zijn, maar ze worden door maatregelen bedwongen; je hart kan verzot op iets zijn, maar je wordt door beleefdheidsvormen ingeperkt. Je gedrag is terughoudend en ingeperkt, nederig en onderdanig; vet vlees eet je niet, en heldere wijn drink je niet. Uiterlijk ben je beperkt in je optreden, innerlijk ben je bezorgd om je deugden, en zo druk je de harmonie tussen yin en yang de kop in en remmen je je gevoelens van het leven zelf. Daarom blijven je je hele leven een triest mens. Waarom? Omdat je verbiedt wat je verlangt zonder door te dringen tot de wortel van het waarom van je verlangen. Je mijdt dat waarvan je geniet zonder te achterhalen waarom je geniet. Dit is alsof je wilde dieren opsluit zonder het hek dicht te doen; proberen hen van eerzucht te weerhouden is alsof je probeert de krachtige stroom van een rivier met je handen te stoppen. Daarom zegt men dat je ogen openen en je zaken regelen nog niet betekent dat je hele leven veilig bent. Beleefdheidsvormen belemmeren gevoelens en blokkeren verlangens; door jezelf met plichtsbesef te beteugelen, zelfs al zijn je gevoelens en je hart verstikt en gekneveld, en lijden je lichaam en natuur honger en dorst, blijf je jezelf dwingen met de gedachte van noodzaak, zodat je nooit een volkomen natuurlijk leven kunt leiden. Beleefdheidsvormen kunnen je verlangens niet afnemen, maar kunnen ze wel onderdrukken. Zelfs al maak je iedereen zo bang voor straf dat men niet durft te stelen, hoe valt dat te vergelijken met er zorg voor te dragen dat men geen enkel verlangen heeft tot stelen? We weten dan ook dat zelfs de inhalige datgene weigeren waarvan ze weten dat het van geen nut is, en dat zelfs de pretentieloze niet in staat zullen zijn datgene te weigeren waar van ze weten dat het nuttig is. De reden dat mensen hun land verliezen, door anderen om het leven komen en de hele wereld tot spot worden, blijkt altijd weer hebzucht te zijn. Als je weet dat een waaier in de winter en een leren jas in de zomer van geen nut voor je zijn, zal alles in stof en vuil veranderen. Wanneer je heet water gebruikt om een ketel van de kook af te brengen, zal hij alleen maar des te meer gaan koken; als je het wezen van de zaak begrijpt, verwijderen je eenvoudig het vuur.


Crisis als Kans, het pad naar zelfmanagement

De WUJI Intuïtief schrijven methode is een zeer effectief stuk gereedschap om in tijden van crisis, het verleden met ‘vuur’ te bevrijden, nadat je je diepste gevoelens met betrekking tot de crisis in de juiste trefwoorden hebt geformuleerd en op papier op geschreven.

De WUJI methode bevordert direct je gevoel van zelfcontrole en zelfrespect, want je doet het echt allemaal zelf en voor je zelf, jij brengt jouw eigen innerlijke leven in beeld, jij belicht jouw situatie en ruimt alle valsvermogen ruis op.


Crisis als kans, vraagt om het versterken van het immuunsysteem

Een voordeel op lichamelijk gebied van dit ritueel is dat je immuunsys­teem veel sterker wordt als je ZELF je lichaam bewoont. Hoe meer vals vermogen je opruimt hoe meer eigen bewustzijn je in je lichaam brengt, des te sterker het immuunsysteem wordt. Het is net alsof elke cel aanwezig wordt en zich verheugt. Je lichaam houdt van je aandacht, het is daarom ook een machtig middel voor regeneratie en Zelfgenezing.

Het WUJI schrijf ritueel is op alle terreinen van zelfherovering en zelfgenezing toepasbaar dus ook voor werk en carrière, sportprestaties of een meer intieme levensuiting zoals de liefde.


Crisis als kans, de Pen als stalker

Jij gaat jezelf stalken met een pen: je schrijft al jouw eigen gedachten, gevoelens, gedragspatronen en emotionele wonden die je in je leven hebt opgelopen op. Je gaat met je pen naar jezelf wijzen en in je eigen lichaam kijken. Kluisdeuren die eens gesloten werden, zullen weer opengaan en je gaat langzaam alle wonden helen, een voor een, zodat je het leven ten volle kunt beleven, het neemt zoals het is. Het stalken met je pen zal je geleidelijk naar energie transformatie en zelfheling leiden. Je zult zien hoe je wonden ontstaan zijn door de overtuigingen of ideeën die je door anderen in de matrix werden ingegeven. Overtuigingen zijn besturingsprogramma’s die door anderen in jou geplant werden en worden, door de kracht van hun woorden en daden. Wanneer je werkelijk in die overtuigingen gelooft, worden je eigen levenservaringen volkomen beperkt. Dan ben je bang om te leven en je werkelijke zelf tot uitdrukking te brengen. Als je de diepere relatie met jezelf aan durft en in de leer gaat bij jezelf, ga je op reis en begin je met het stalken, hetgeen betekent dat je een krachtig hulpmiddel gebruikt om je leven te transformeren. Dit ritueel kan je in tijden van crisis helpen om de energie terug te winnen die je gedurende je leven kwijtgeraakt bent;

om een verruimd bewustzijn, innerlijke vrede en voldoening te ervaren. Het is aan jou om de eerste stap te zetten, en dan de volgende stappen. Vaak zijn er veel moed en volharding voor nodig om jezelf en je eigen waarheid onder ogen te zien. Als je de moed en de wil hebt om te veranderen, dan kan dit ritueel een hulpmiddel zijn om je zelf te herschrijven.


Crisis als kans, hoe werkt het?

De weg naar het Nu, door het verleden vrij te laten met vuur.

Als in het oude China iemand ontregeld of ziek was ging hij vaak naar een Taoïstische meester welke hem of haar op de volgende manier tot zelfregeneratie en Zelfgenezing aanzette.

Het schrijven van Reiniging Formules:

Neem een aantal vellen papier, een pen of potlood, ga er gemakkelijk voor zitten en ga aan het werk.


• Belofte van verbetering: je overpeinst je leven en schrijft op drie vellen papier alle conditioneringen, overtuigingen, zwakheden in trefwoorden op, en ‘fouten’ welke in je dit leven gemaakt hebt of nog steeds maakt.


• En je verklaart in geschreven woord berouw te hebben van je gedrag en belooft jezelf plechtig deze conditioneringen, overtuigingen, zwakheden en fouten te willen corrigeren. Je belooft jezelf je zwakheden en fouten niet te herhalen, anders straf je jezelf uiteindelijke met ongelukkigheid, ziekte of de 'dood.'

© MartriX org. 2002-2023

Modified

March 2023

Text Ron Nansink,

Illustrations  Rinus Schulz

Deny

OK

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.